Vredesklok in de Abdij van Park

Pax Optima Rerum

Aanleiding
Naar aanleiding van 100 jaar Eerste Wereldoorlog ontdekten archivarissen In Neuss (aan de Rijn tegenover Düsseldorf) dat soldaten uit deze stad mee verantwoordelijk waren voor de brand van Leuven in 1914.
De stad zocht contact met Leuven, met de bedoeling er een vredesmonument op te richten.
Dat werd het herstel van de beiaard in de Abdij van Park bij Leuven.

Sponsoring
Bij de zoektocht naar sponsors meldde Lionsclub Leuven Erasmus zich aan om een van de klokken te betalen, liefst samen met een Lionsclub uit Neuss.
Dat werd Lionsclub Neuss Quirinus, waarvan de patroon (Quirinus van Neuss) een beeld heeft in de abdijkerk.
Een delegatie van de Lionsclub uit Neuss bezocht Lionsclub Leuven Erasmus en op 23 maart 2018 gingen afgevaardigden van beide clubs naar het Nederlandse Asten, waar toen de klokken werden gegoten.

Andreas Decker (LC Nuess Quirinus) met onze klok

Op 11 november 2018 zal de vredesbeiaard in de Abdij van Park feestelijk ingehuldigd worden.

Vredesklok
De gemeenschappelijke klok draagt als opschrift: Pax Optima Rerum. Lions Clubs Leuven Erasmus & Neuss Quirinus.
De Latijnse leuze ‘Pax optima rerum” betekent letterlijk “Vrede is het beste van alle dingen” of “Vrede is het hoogste goed”.

De wijding van de klokken

De zegswijze werd gebruikt door Erasmus in zijn werk “Querela pacis” (de klacht van de vrede) uit 1518 en werd in 1648 het motto van de Vrede van Westfalen, waarmee zowel de Dertigjarige Oorlog in Duitsland (in Osnabrück) als de Tachtigjarige oorlog in de Nederlanden (Münster) werd beëindigd.